Sintercast Supermetal CGISintercast Supermetal CGI
Contact us

Important Documents

Search filters

Remuneration Policy valid until AGM 2024

Remuneration Report

2021 • English

2021 • Swedish

Board of Director's Evaluation Report / Styrelsens utvärdering avseende ersättning till ledande befattningshavare

2019 • English • Swedish

2018 • English • Swedish

2017 • English • Swedish

2016 • English • Swedish

2015 • English • Swedish

2014 • English • Swedish

2013 • English • Swedish

2012 • English • Swedish

2011 • English • Swedish

2010 • English • Swedish

Articles of Association

2021 • English

2021 • Swedish