Important Documents

Search filters

Remuneration Policy valid until AGM 2024

Remuneration Report

2024 • English

2024 • Swedish

2023 • English

2023 • Swedish

2022 • English

2022 • Swedish

Board of Director's Evaluation Report / Styrelsens utvärdering avseende ersättning till ledande befattningshavare

2019 • English • Swedish

2018 • English • Swedish

2017 • English • Swedish

2016 • English • Swedish

2015 • English • Swedish

2014 • English • Swedish

2013 • English • Swedish

2012 • English • Swedish

2011 • English • Swedish

2010 • English • Swedish

Board of Directors’ Report on Internal Control and Risk Management of the Financial Reporting / Styrelsens rapport om intern kontroll och riskhantering av den finansiella rapporteringen

Articles of Association

2023 • Swedish

2021 • Swedish